Individuele therapie

De therapie start met een intakegesprek. Aan de hand van je hulpvraag en informatie over je achtergrond bepalen we het thema, het doel en de geschatte duur van de begeleiding.*
Dan ga je 'aan het werk'. Je wordt gedetailleerd en praktisch begeleid in het trainen van een vriendelijke, open houding.
Je wordt geïntroduceerd in de wijsheidsdimensie en krijgt meditatie-instructies.
Je krijgt spiegeling en begeleiding bij het verkennen van concrete situaties die jij graag wilt onderzoeken.
De sessies zijn wekelijks of om de veertien dagen.
Het vraagt ook een investering buiten de sessies: dagelijks mediteren, en actief reflecteren op je proces.
Daarnaast helpt het als je thuis boeken leest en studeert.


Uitgangspunt voor de duur van een begeleidingstraject duurt is tien sessies van een uur. In de praktijk varieert dit van vijf tot twintig sessies, afhankelijk van je wensen en de voortgang.
Het bewustzijnswerk van Zijnsoriëntatie is zo diep en rijk dat je er als je wilt je hele leven mee bezig kunt zijn. Het komt wel voor dat mensen langere tijd Zijnsgericht gecoacht willen worden, in een lage frequentie van bijvoorbeeld acht keer per jaar. Het komt ook voor dat mensen met een nieuwe vraag terugkomen voor een (kort) traject.

 

* In geval van een crisissituatie wordt gestart met de interventies die nodig zijn om ruimte te maken voor het verdere bewustzijnswerk.