Individuele psychotherapie

In zijnsgerichte psychotherapie leer je op de eerste plaats te zijn bij hoe het is. Het verhelderen van een gevoel of realiteit, en ruimte maken om daarbij te blijven, is een belangrijke eerste stap. Meditatieve oefeningen en visualisaties worden aangeboden ter ondersteuning hierbij.

Verder hanteer ik een integrale werkwijze, waarin lichamelijke, emotionele, psychologische en spirituele aspecten als één geheel worden gezien en behandeld. Je bepaalt zelf welke richting de therapie opgaat. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Naast het meekijken, bevragen en spiegelen maak ik gebruik van methodieken die het mogelijk maken om direct te ervaren wat het met je doet. We praten er niet alleen maar over. Bewustwording en inoefenen van ander gedrag gaan in de therapie samen.

De therapie start met een intakegesprek. Aan de hand van je hulpvraag en informatie over je achtergrond bepalen we het thema, het doel en de geschatte duur van de begeleiding. De sessies zijn wekelijks of om de veertien dagen.

Uitgangspunt voor de duur van een begeleidingstraject duurt is acht sessies van een uur. Er zijn vervolgtrajecten mogelijk, ook kortere trajecten, afhankelijk van je wensen en de voortgang.