Life Coaching

"Doen wat werkt"

Deze coaching is oplossings- en doelgericht. We beginnen met het eind: waar wilt u naartoe? We werken concreet met de huidige situatie in uw privéleven of werk.
U wordt gecoacht bij het vinden van uw waarden, het formuleren van een doel, het onderzoeken van de knelpunten en obstakels onderweg. Realisme over wat werkt en wat niet werkt is daarbij belangrijk. Verder bekijken we heel praktisch welke acties aan de orde zijn.

Deze oplossingsgerichte coaching is met name geschikt als u een probleem ervaart en:

  • al veelvuldig bewustzijnswerk of therapie gedaan hebt, of;
  • niet gemotiveerd bent voor een langdurig traject of dieptewerk
  • een klankbord nodig hebt
  • de boel op een rijtje wilt krijgen
  • inspiratie en creativiteit zoekt
  • doelen wilt omzetten in gedrag


De coaching geeft u een duidelijke koers in uw leven, en is autonomieversterkend. U wordt gestimuleerd om te doen wat ú wilt, en het heft in eigen handen te nemen. Life Coaching wordt ook als bevestigend en steunend ervaren, vooral door mensen die er vaak alleen voor staan.