Relatietherapie

Een partnerrelatie goed houden is een grote kunst. Als er problemen zijn is dat ondermijnend voor alle betrokkenen.
Relatietherapie kan dan een oplossing zijn.

Wat maakt een partnerrelatie duurzaam?
Hoe kunnen jij en je partner samenwerken?
Wanneer is het beter om te stoppen?
Wat kan ik doen om mijn partnerrelatie te verbeteren?

Kant en klare antwoorden zijn er niet. Geen enkele relatie is hetzelfde
Hoe goed jij ook ziet wat er aan de hand is en hoe je dat kunt oplossen, je partner ziet het anders.
Hoe herkenbaar jouw problemen ook zijn voor je omstanders, jullie relatie is niet hetzelfde als die van hen.
Als je blik wordt vertroebeld door heftige emoties, als je het gevoel hebt het nooit goed te doen voor de ander, kun je niet helder meer kijken.

In relatietherapie is er een derde persoon die van een afstandje meekijkt. Het is de bedoeling om de kern van het probleem helder te krijgen. De partners 'dansen' hier vaak omheen, het mag niet waar zijn. In de therapie komt dit op tafel en wordt het bewust gemaakt, zodat het aangekeken kan worden. Dat is niet makkelijk en vraagt moed en bereidheid van beide partners.
Het is cruciaal voor het slagen van de therapie dat voldoende stilgestaan kan worden bij de kern van de zaak. Dit geeft vaak al ruimte. Dan wordt gekeken of er een commitment gemaakt kan worden om hieraan te werken. Is dat zo, dan betekent dit dat iedere partner zijn/haar eigen werk moet doen, eventueel ondersteund door individuele therapie, en dat daarnaast in de relatie geoefend wordt met communicatie en gedrag. De vriendelijke 'holding' van de therapeut is hierbij ondersteunend.